Covid-19

Maatregelen Covid-19 vanaf 25 juli 2020

Tijdelijke maatregelen na de COVID-19 piek voor alle woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen in Vlaanderen. Verstrengde maatregelen naar aanleiding van COVID-19 opflakkeringen – van toepassing vanaf 25 juli 2020. 

Deze gewijzigde maatregelen zijn van toepassing vanaf zaterdag 25 juli 2020 verplicht door het Agentschap Zorg en Welzijn

Sinds midden juli 2020 stellen we in ons land een dagelijkse toename vast van het gemiddeld aantal besmettingen met COVID-19 in de samenleving. Daarom werd op 23 juli 2020 door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg beslist om voor alle ouderenzorgvoorzieningen (tijdelijk) een stap terug te zetten.

NIEUWE MAATREGELEN

Om de bewoners van ons woonzorghuis maximaal te beschermen voor besmettingsrisico’s is naast het verplicht dragen van een mondneusmasker voor alle bezoekers ook het respecteren van de 1,5 meter onderlinge afstand binnen de eigen sociale bubbel verplicht. Nauw contact zoals handen geven, kussen of knuffelen is bij bezoek dus voorlopig niet meer toegelaten.

Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of een speciaal daartoe voorziene ruimte. Bezoek op de kamer wordt de uitzondering, wanneer dit niet anders kan. We raden dit ten stelligste af.
De maatregelen voor het gebruik van de cafetaria worden eveneens aangescherpt. Deze zal tijdelijk terug gesloten worden voor alle bezoek.
We vragen specifiek aandacht voor het correct dragen van het mondneusmasker dat steeds de mond én de neus volledig moet bedekken. Medewerkers, bezoekers, vrijwilligers en bewoners die hun mondneusmasker niet correct dragen, worden hierop aangesproken. Ook de correcte handhygiëne blijft van toepassing voor elkeen!

De Taskforce benadrukt dat deze verstrengde maatregelen - met blijvende aandacht voor het mentaal welzijn van de bewoners - nodig zijn om te vermijden dat een algemeen bezoek- en uitgaansverbod moet ingevoerd worden.

Paul Van Tendeloo
Algemeen directeur - Woonzorg emmaüs